GWARANCJA JAKOŚCI
Szczegółowe wymogi techniczne to między innymi:

Czy firma posiada certyfikat jakości Q-Zert i czy produkuje okna według nowej europejskiej normy EN 14351-1:2006?
W przypadku OKNOPLAST-Kraków, świadectwem najwyższej jakości jest europejski certyfikat Q-Zert wydany przez prestiżowy niemiecki Instytut ift Rosenheim, który firma otrzymała jako pierwszy producent w Polsce. Krakowska firma jako pierwsza rozpoczęła także produkcję zgodnie z nową europejską normą EN 14351-1:2006 "Okna i drzwi". Produkcja niezgodna z nową normą oznaczać będzie wkrótce, że dana firma wprowadza na rynek okna niezgodnie z prawem.

Czy firma przeszła badania jakości okien Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi"?
OKNOPLAST-Kraków, jako jedna z dwóch firm (na dwadzieścia przebadanych), spełnił wszystkie wymagania techniczne i formalne. Celem badania były m.in. tak ważne kwestie z punktu widzenia Klienta jak przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, sztywność statyczna i dynamiczna, odporność na obciążenie wiatrem i bezpieczeństwo. Niespełnienie powyższych badań oznaczać może problemy z użytkowaniem okien.

Czy firma posiada automatyczną linię produkcyjną sterowaną komputerowo, ze stałym monitorowaniem w cyklu ciągłym?
OKNOPLAST-Kraków posiada automatycznie sterowane linie produkcyjne pozwalające na dokładność i powtarzalność cyklu produkcyjnego. Parametry nadzorowane są on-line, co pozwala na wyeliminowanie błędów już na etapie produkcji, dzięki czemu poziom reklamacji jest bliski zeru. Brak powyższego nadzoru może skutkować licznymi błędami produkcyjnymi, a w następstwie obniżoną jakością okien.

Czy firma utrzymuje przez cały rok sprzedaż gwarantującą stały poziom zatrudnienia i czy pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia?
Skala produkcji firmy (470 tysięcy jednostek okiennych w roku) pozwala na stałe zatrudnienie fachowców, którzy cyklicznie przechodzą odpowiednie szkolenia. Ponieważ oprócz jakości maszyn i komponentów drugim warunkiem wysokiej jakości okien jest kadra pracownicza, niewskazane jest zatrudnianie pracowników "sezonowych" mogących nie posiadać odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji.

Czy firma jest laureatem konkursów organizowanych przez niezależne instytucje?
Wśród wielu nagród i wyróżnień krakowskiej firmy wymienić można m.in posiadany od kilku lat tytuł "Solidna Firma" za terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Klientów, jak również uzyskaną po raz piąty nagrodę "Lidera Rynku" dla najlepszej firmy w Polsce produkującej okna PVC. Eksperci docenili również europejską jakość OKIEN z Krakowa, przyznając firmie nagrodę "EuroLeader". W przypadku braku jakichkolwiek niezależnych wyróżnień trudno jest Klientowi rzetelnie ocenić danego producenta okien.

F.H.U. Baszyńska - Dudek
PARTNER HANDLOWY
OKNOPLAST - KRAKÓW

Biura Handlowe:
Głogów
ul. Morcinka 8, tel. 76 834 13 87

biuro@okna.glogow.pl